Alert close - icon Fill 1 Copy 10 Untitled-1 tt copy 3 Untitled-1 Untitled-1 tt copy 3 Fill 1 Copy 10 menu Group 3 Group 3 Copy 3 Group 3 Copy Page 1 Group 2 Group 2 Skip to content

Coronavirus information in Polish

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje na temat koronawirusa, krajowych wytycznych oraz tego, co należy zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim bliskim.


Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Istnieją trzy proste czynności, które musimy wszyscy wykonywać, aby zapewnić sobie dalszą ochronę:

Myj ręce - pamiętaj, aby regularnie myć ręce

Zakryj twarz - noś zakrycie twarzy w zamkniętych pomieszczeniach

Zachowaj dystans - pozostań w odległości co najmniej dwóch metrów od innej osoby lub jednego metra z zakryciem twarzy lub stosując inne środki ostrożności

Krajowe ograniczenia dotyczące COVID obowiązują w Anglii do 2 grudnia. Oznacza to, że należy:

  • Pozostać w domu, z wyjątkiem określonych celów, takich jak praca (jeśli nie można pracować w domu), zakupy, wolontariat, opieka nad inną osobą, opieka nad dziećmi i edukacja. Można także wyjść z domu, aby pójść na wizytę lekarską, odebrać recepty lub uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń
  • Nie wolno uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich w żadnym miejscu w domu ani na zewnątrz z osobami spoza własnego gospodarstwa domowego lub sieci wsparcia. Można jednak spotykać się z jedną dodatkową osobą na zewnątrz w celu wspólnych ćwiczeń
  • Sklepy sprzedające mniej istotne towary, puby, bary i restauracje, lokale rozrywkowe, siłownie, salony fryzjerskie i kosmetyczne muszą zostać zamknięte, chociaż mogą nadal oferować dania na wynos i usługi typu „kliknij i odbierz”

Co zrobić, jeśli masz objawy choroby Covid 19:

Najważniejsze objawy są następujące

  • wysoka temperatura
  • nowy, uporczywy kaszel
  • utrata lub zmiana zmysłu węchu lub smaku

Należy natychmiast się odizolować. Nie wolno wychodzić z domu, chyba że w celu wykonania testu.

Aby zarezerwować wizytę na test, należy wejść na stronę https://www.nhs.uk/coronavirus lub zadzwonić pod numer 119

Musisz izolować się w domu przez co najmniej 10 dni. Wszystkie pozostałe osoby z Twojego gospodarstwa domowego lub sieci wsparcia muszą pozostać w domu przez 14 dni.

Więcej informacji znaleźć można na stronie https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information/